Chùm câu đối mừng Xuân

05/01/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi

Xuân Kỷ Sửu – 2009
Ths. NSƯT Lê Minh Châu
Mến tặng các cô và cháu trường MN Hoa Hồng

Câu Đối Mừng Xuân
Ths. NSƯT Lê Minh Châu Mến tặng các cô và cháu trường MN Hoa Hồng

Vui

Tết

Đến

Giáo

Chăm

Dạy

trẻ

Mừng

Xuân

Về

Các

Khỏe

Ngoan

Kỷ

Sửu

Đến

Giáo

Thêm

Trẻ

Đẹp

Xuân

Mới

Về

Càng

Khỏe

Càng

Ngoan

Quý

Như

Con

Mình

Đích

Thực

Yêu

Như

Chính

Mẹ

Sinh

Ra

Vui

Tết

Đến

Trường

Hoa

Hồng

Giáo

Chăm

Dạy

Giỏi

Mừng

Xuân

Về

Lớp

A2

Các

Cháu

Học

Chơi

Ngoan

Chào

Tết

Đến

Phụ

Huynh

Cùng

Nhà

Trường

Đoàn Kết

Keo Sơn

Gắn Bó

Đón

Xuân

Về

Các

Các

Cháu

Tình cảm

Càng

Thắm Thiết

Mặn Nồng

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News