Trường mầm non Hoa Hồng hưởng ứng tháng an toàn giao thông

16/09/2011 8:07 Chiều 0 phản hồi

Để hưởng ứng tháng an toàn giao thông. Cán bộ giáo viên trường mầm non Hoa Hồng chấp hành tốt pháp luật về trật tự  an toàn giao thông

KẾ HOẠCH

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, văn hoá giao thông nhân Tháng An toàn giao thông năm 2011

I- MỤC ĐÍCH.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng Luật GTĐB năm 2008 và các văn bản hướng dẫn Luật; trong đó trọng tâm là Quy tắc giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật GTĐB nói chung và các Quy tắc giao thông nói riêng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu về nếp sống văn hoá trong giao thông; từng bước xây dựng và hình thành văn hoá giao thông đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh khi tham gia giao thông, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

II- NỘI DUNG VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN.

- “Điều khiển xe đi đúng làn đường, phần đường là nét đẹp của văn hoá giao thông”;

- “Lái xe và người ngồi hàng nghế phía trước hãy thắt dây an toàn”;
- “Đã uống rượu – bia thì không lái xe, không điều khiển mô tô, xe gắn máy”;

- “Tuân thủ quy định về tốc độ khi lái xe”

- “Tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ là tự bảo vệ mình”;
- “Đội mũ bảo hiểm cho bản thân và trẻ em khi đi mô tô, xe máy”;
- “Văn hoá giao thông là biết nhường đường và hạn chế sử dụng còi”
- “Văn hoá giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về giao thông”;
- “Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh trường mầm non Hoa Hồng chấp hành tốt pháp luật về trật tự an toàn giao thông”;

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN.

Hình thức tuyên truyền đảm bảo đa dạng, phong phú, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng đối tượng:

1. Sử dụng các băng rôn, khẩu hiệu tại sân trường và đưa lên trang web.

2. Tổ chức ký cam kết thực hiện ATGT trong CBGVNV toàn trường.

3. Đưa nội dung tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên trang web.

4. Phân vị trí để xe, bảo vệ giám sát nhắc nhở ở từng khu vực.

5. Tích hợp giáo dục an toàn giao thong vào chủ đề Giao thông.

6. Tham mưu với UBND phường, công an phường trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giải tỏa xe ô tô, bảo đảm giao thông thông suốt, giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông tại các cổng trường.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện tháng an toàn giao thông của ngành GD&ĐT quận Cầu Giấy, Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT và văn hoá giao thông, hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông” năm 2011; Đặt in và đưa lên trang web khẩu hiệu, băng rôn và các tài liêu tuyên truyền theo nội dung, khẩu hiệu như trên; Tổ chức phổ biến, quán triệt, phân phát tài liệu tuyên truyền đến CBGVNV và đoàn viên Công đoàn và vận động người thân trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc giao thông đường bộ, thực hiện nếp sống văn hoá trong giao thông.

Trên đây là kế về tuyên truyền, phố biến pháp luật về giao thông, văn hoá giao thông nhân “Tháng An toàn giao thông” – Tháng 9/2011. Yêu cầu toàn thể CBGVNV nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

Giáo viên trường mầm non Hoa Hồng thực hiện tốt các khẩu hiệu

KH ATGT

Tệp đính kèm

KH ATGT
File: KH-ATGT.doc (45 kB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News