Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012

28/12/2011 8:06 Chiều 0 phản hồi

Thực hiện Kế hoạch Giáo dục pháp luật, đạo đức, nếp sống cho học sinh Thủ đô năm học 2011 – 2012 của Sở GD – ĐT Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 41/TP-PBGDPL ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận Cầu Giấy.

Căn cứ thực tiễn giáo dục của các nhà trường trên địa bàn quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2011-2012 như sau:Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012.DocĐể lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News