KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG – CẦU GIẤY

20/02/2012 3:44 Chiều 0 phản hồi

Mục đích tự đánh giá là xác định cấp độ chất lượng giáo dục trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường về cơ sở vật chất, kinh tế xã hội của địa phương, công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ, kết quả đạt được cũng như những thiếu sót hạn chế của nhà trường.

Giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường mầm non Hoa Hồng, để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, qua đấy trình cơ quan chức năng xem xét đầu tư theo hướng đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2.

Trên cơ sở đó để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định.

Mục đích tự đánh giá là xác định cấp độ chất lượng giáo dục trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường về cơ sở vật chất, kinh tế xã hội của địa phương, công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ, kết quả đạt được cũng như những thiếu sót hạn chế của nhà trường.

Giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường mầm non Hoa Hồng, để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, qua đấy trình cơ quan chức năng xem xét đầu tư theo hướng đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2.

Trên cơ sở đó để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định.

Tệp đính kèm

Quyet dinh tu danh gia
File: Quyet-dinh-tu-danh-gia.doc (51 kB)
ke-hoach-tu-danh-gia-csmn
File: Kế-hoạch-tự-đánh-giá-CSMN.doc (932 kB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News