Hoạt động góc

24/04/2012 10:55 Chiều 0 phản hồi

Hoạt động góc

Chủ đề : Nước và các hiện tượng tự nhiên

Đối tượng: Trẻ mẫu giáo lớn A2

Số lượng : Cả lớp

Thời gian : 35 – 40 phút.

Người soạn: Bạch Thị Hồng Hạnh

Tệp đính kèm

hoat-dong-goc-thi
File: Hoạt-động-góc-thi.pdf (266 kB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News