Bài giảng điện tử: Thơ Đàn gà con

29/12/2012 1:30 Chiều 0 phản hồi

Thơ           : Đàn gà con

Lứa tuổi    : Mẫu giáo bé

Thời gian  : 15 – 20 phút

Thơ: Đàn gà con

Tệp đính kèm

thơ Đàn gà con
File: thơ-Đàn-gà-con.ppt (6 MB)

Các tin khác

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News